Elállási jog

Elállási jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát az alábbi telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Postai címe: 2614 Penc Evva Lajos utca 13.
Email cím: rendeles@greenelitekert.hu
Telefonszám: 06-20/2797422

Termék visszaküldése

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. A megrendelt terméket (az eredeti számlával együtt) postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatérítjük a termék vételárát.

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára! Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Nem gyakorolhatja elállási jogát:
- olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

Elállási nyilatkozatminta

Nyilatkozat elálláshoz
Címzett: …………………………………………………………………………………………
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….
A fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………
A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
……………………………………………………………………………
Kelt